Styret for OTEK Telemark

1.       Styreleder:        Kjetil R. Andersen
                                     ABB AS ELDS
                                     Mobil:  416 03 839
                                     E-post: kjetil.andersen@no.abb.com

2.       Varamedlem:    Henning Krossli
                                     
ABB AS ELDS
                                    Mobil:  477 64 757
                                    E-post: henning.krossli@no.abb.com

3.       Styremedlem:   Ørjan Moe
                                   
EFD Induction AS
                                    Mobil:  908 00 785
                                    E-post: oem@efdgroup.net

4.       Varamedlem:    Thorbjørn Andreassen
                                    Telemark Områdesikring AS
                                    Mobil:  901 60 863
                                    E-post: thorbjorn@telemarkomradesikring.no

5.       Styremedlem:   Bjørnar Heimholt
                                    Bandak AS
                                    Mobil:  464 16 225
                                    E-post: bjornar.heimholt@bandak.no

6.       Varamedlem:    Yngve Jensen
                                    Agility Subsea Fabrication AS
                                    Mobil:  916 91 911
                                    E-post: yhj@agilitygroup.no

7.       Styremedlem:   Knut Lofthus
                                    Moland Mekaniske AS
                                    Mobil:  977 68 548
                                    E-post: kl@molandmek.no

8.       Varamedlem:    Tomas Bringe
                                    Ulefos AS
                                    Mobil:  979 52 309
                                    E-post: tomas.bringe@ulefos.com

9.       Styremedlem:   Jon-Henrik Enggravslia
                                    Spot AS
                                    Mobil:  930 47 174
                                    E-post: jhe@spotas.no

10.      Varamedlem:   Nina Paulsen
                                     
Nils Edw. Larsen AS, Ekstrand Verksted
                                    Mobil:  478 64 430
                                    E-post: nina@ekstrand.no