Anleggsmaskinmekaniker

Arbeidsplasser finnes i store og små, private og offentlige bedrifter, hos anleggsmaskinforhandlere og i maskinverksteder.

Automatiker

Som automatiker kan du få jobb i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner.

CNC-maskinering

En CNC-operatør arbeider innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri, kjemisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling. Arbeidsplasser finnes i store og små bedrifter som er høyt spesialiserte for framstilling av nye produkter for mekanisk industri, og i verksteder for vedlikehold av utstyr i annen industri.

Dataelektroniker

En dataelektroniker kan få arbeid i mange typer små og store bedrifter i de fleste deler av nærings- og arbeidslivet.

Dimensjonskontrollør

Dimensjonskontrollører arbeider innenfor virksomheter som driver med stykkproduksjon, serieproduksjon og bygging av maskiner og fiksturer.

Elektriker

En elektriker er vanligvis ansatt hos en elektroinstallatør eller i en industribedrift.

Industriell overflatebehandler

Som industriell overflatebehandler kan du få jobb i virksomheter som driver med overflatebehandling av ulike materialtyper, både innenfor offshore- og landbasert industri.

Industrimaler

Som industrimaler kan du få jobb i mekanisk industri, verksteds-, skipsverft- og oljeindustrien, til lands eller til vanns.

Industrimekaniker

Som industrimekaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Industrimontør

Arbeidsplasser for en industrimontør finnes innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri og kjemi og prosess-, olje-, og skipsbygging. En industrimontør jobber med industriell montasje innen både landbasert industri, offshoreverft og skipsverft.

Industrirørlegger

Arbeidsplasser for en industrirørlegger finnes innenfor en rekke virksomheter som kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Landbruksmaskinmekaniker

Landbruksmaskinmekanikere arbeider på landbruksverksteder eller gårdsbruk, men også i andre bransjer.

Logistikk

En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

Motormekaniker

En motormekaniker arbeider i virksomheter som reparerer og vedlikeholder mobile og stasjonære forbrenningsmotorer og drivverk – for eksempel på båter, verft og verksteder for motorredskap.

NDT kontrollør

NDT-kontrollører arbeider der hvor materialer og komponenter blir framstilt, enten i produksjon eller i forbindelse med drift og vedlikehold av ulike typer anlegg.

Plastmekaniker

En plastmekaniker arbeider i små og store bedrifter som bygger, reparerer  og vedlikeholder f.eks. fritids- og yrkesbåter, rør, tanker og teknisk utstyr, plastprodukter til prosess- og oljerelatert industri, landbruk, fiskeoppdrett, kommunal sektor og næringsmiddelindustrien. 

Platearbeider

Arbeidsplasser for en platearbeider finnes blant annet innen kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsindustri og treforedling.

Produksjonselektroniker

Som produksjonselektroniker kan du få jobb i elektronikkindustrien, der du skal kunne betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr.

Produksjonsteknikk

En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Kan få jobb i små og mellomstore industribedrifter.

Sveiser

Sveisere arbeider innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Tavlemontør

Som tavlemontør kan du få jobb i bedrifter som monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler. Elektriske tavler brukes i ulike bygninger, innen industri, offshore og maritime installasjoner.

Ventillasjon- og blikkenslager

Som blikkenslager kan du få jobb i små eller mellomstore bedrifter som utfører arbeid på offentlige og private bygg, anlegg og boliger. Arbeidet kan foregå på verksteder og byggeplasser.

Verktøymaker

Verktøymakere arbeider i spesialiserte verksteder og i verktøy- og vedlikaholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter, samt i mekanisk industri.